Wat te Doen als Erfgenaam? Mogelijkheden bij het Aanvaarden of Afslaan van een Erfenis

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer een dierbare overlijdt, kan dat niet alleen emotioneel zwaar zijn, maar ook juridisch ingewikkeld. Als erfgenaam heb je te maken met het erfrecht, de regels die bepalen wat er met de nalatenschap van de overledene gebeurt. Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn, en welke opties je hebt bij het aanvaarden of afslaan van een erfenis.

Wat is erfrecht?

Erfrecht regelt de overgang van het vermogen van een overledene (de erflater) naar zijn of haar erfgenamen. Dit kan gaan om geld, onroerend goed, bezittingen en schulden. De verdeling kan worden beïnvloed door een testament, waarin de erflater specifieke wensen heeft vastgelegd.

Als erfgenaam heb je verschillende opties met betrekking tot de nalatenschap:

 1. Zuiver Aanvaarden
 • Bij zuivere aanvaarding accepteer je de erfenis volledig, inclusief alle bezittingen en schulden. Dit betekent dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden die de erflater heeft nagelaten, zelfs als deze de waarde van de bezittingen overstijgen.
 • Dit kan voordelig zijn als de nalatenschap voornamelijk uit bezittingen en weinig schulden bestaat, maar het kan risicovol zijn als er aanzienlijke schulden zijn.
 1. Beneficiair Aanvaarden
 • Beneficiair aanvaarden, betekent dat je de erfenis accepteert, maar eerst een inventarisatie van de bezittingen en schulden laat maken.
 • Dit beschermt je tegen aansprakelijkheid voor schulden die de waarde van de erfenis overstijgen. Alleen de waarde van de geërfde bezittingen kan worden gebruikt om de schulden af te lossen.
 • Dit is een veilige optie als je niet zeker weet of de nalatenschap positief of negatief is.
 • : Je dient een verklaring af te leggen bij de rechtbank in het arrondissement waar de erflater woonde. De rechtbank publiceert de aanvaarding in het openbare boedelregister, waarna een inventarisatie van de nalatenschap volgt.
 1. Verwerpen
 • Bij verwerping weiger je de erfenis, wat betekent dat je geen enkel deel van de bezittingen of schulden aanvaardt. Je hebt dan geen rechten of plichten met betrekking tot de nalatenschap.
 • De erfenis gaat dan naar de volgende erfgenaam in de lijn, zoals bepaald door de wet of het testament. Dit kan een verstandige keuze zijn als de nalatenschap vooral uit schulden bestaat.
 • Je dient eveneens een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Hiermee geef je formeel aan dat je afstand doet van de erfenis. Na verwerping heb je geen aanspraak meer op enig deel van de nalatenschap.

Je hebt drie maanden de tijd om een keuze te maken na het overlijden van de erflater. In deze periode kun je onderzoek doen naar de omvang van de nalatenschap.

Het aanvaarden of afslaan van een erfenis is een belangrijke beslissing die financiële en juridische consequenties heeft. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van de situatie van de nalatenschap. Bij twijfel is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De Rechtswinkel Rotterdam staat klaar om je te helpen bij al je vragen over erfrecht en nalatenschappen.