Wat te doen bij ziekte op werk?

RedactieArbeidsrecht

Ontslag op werk door langdurige ziekte kan heel eng klinken. Er komt veel bij kijken, daarom is het van belang om te weten op welke manieren u dit kunt doen en wat uw rechten zijn.

De werkgever mag u in beginsel niet ontslaan door uw ziekte. Dit betekent ook dat uw loon (voor een deel) doorbetaald moet worden tijdens uw ziekte. Als u last heeft van een lichamelijke of geestelijke ziekte is het verstandig om u ziek te melden bij uw werkgever. Er zal een re-integratie proces gestart worden. Dit houdt in dat de werkgever samen met u probeert u op een gezonde manier weer aan het werk te krijgen.

Eerst zal er een gesprek plaatsvinden over uw medische situatie met een bedrijfsarts. Op basis van dit gesprek zal de bedrijfsarts een advies uitbrengen over de verschillende mogelijkheden voor u om weer aan het werk te gaan. Na het advies van de bedrijfsarts zal er een plan van aanpak worden opgemaakt tussen u en uw werkgever.

U heeft in beginsel recht op 2 jaar doorbetaling van uw loon. U moet wel meewerken aan het re-integratie proces. Lukt dit niet, of bent u na 2 jaar nog steeds ziek, dan heeft u recht op een WIA-uitkering of een WW-uitkering. Dit betekent dat uw dienstverband stopt en u geen recht meer heeft op loon.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor loondoorbetaling. Dit is geval wanneer de ziekte met opzet is veroorzaakt door u. Als u geen loondoorbetaling krijgt zonder geldige reden dan kunt u daar aanspraak op maken door een loonvordering in te stellen.

Tevens kan uw werkgever u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden, u bent niet verplicht om hieraan mee te werken. U moet hierbij wel opletten dat het initiatief van deze beëindigingsovereenkomst van uw werkgever moet komen, anders heeft u geen recht op een WW-uitkering. Teken deze overeenkomst niet tijdens uw ziekte, anders heeft u ook geen recht op een WW-uitkering. U kunt deze beëindigingsovereenkomst mogelijk tekenen na 2 jaar ziekte.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090