Wat zijn uw rechten bij een renovatie van een huurwoning?

RedactieHuur- en woonrecht

Bij het renoveren van een huurwoning is meestal toestemming nodig van de huurder. De verhuurder moet u in ieder geval tijdig op de hoogte brengen van de renovatie en zijn plannen. Maar wat zijn uw rechten bij een renovatie? Heeft u recht op een wettelijke verhuiskostenvergoeding of op andere zaken?

Het belangrijkste recht dat een verhuurder heeft is het instemmingsrecht. Het instemmingsrecht houdt in dat de verhuurder het akkoord moet krijgen van 70% of meer van de huurders. Als er akkoord wordt gegeven door 70% of meer van de verhuurders, maar u bent het er nog steeds niet mee eens dan is er een mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De rechter zal dan toetsen of uw persoonlijke situatie redelijk is om de renovatie tegen te houden.

Naast het instemmingsrecht kan er ook nog een verhuiskostenvergoeding worden verleend. Of u verhuiskostenvergoeding krijgt hangt af van de duur van de renovatie en hoe ingrijpend de renovatie voor u is. Wanneer u tijdelijk verhuist naar een andere woning en daarna weer terugkeert naar uw eigen huurwoning dan krijgt u in beginsel één keer een verhuisvergoeding. Als de renovatie van korte duur is (minder dan 28 dagen) of in ‘bewoonde staat’ plaatsvindt dan kan u geen aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding.

In de situatie dat u niet terugkeert na de huurwoning in verband met beëindiging van de huurovereenkomst dan heeft u recht op herhuisvesting in een ‘vergelijkbare woning’, een verhuiskostenvergoeding en ondersteuning bij het vinden van een nieuwe woning. Voorgenoemde rechten gelden ook bij een tijdelijk huurcontract, maar dan moet het huurcontract voor de datum van de renovatie zijn afgesloten. Tevens moet de renovatie plaatsvinden voordat het huurcontract is afgelopen.

Er is echter geen wettelijk recht op een vergoeding bij een renovatie voor de overlast. Wel kunnen huurders vaak, door middel van zich te verenigen in een bewonerscommissie, met succes onderhandelen om toch een vergoeding voor de overlast of andere extra rechten te verkrijgen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen neem dan gerust telefonisch contact met ons op, wij zijn bereikbaar op 010-4130090.