Welke burenrechten heb ik?

RedactieOverig, Uw recht

Woont u in een flat, rijtjeshuis of een vrijstaand huis? Iedereen heeft wel buren en daarmee is de kans op een conflict met uw buren ook aanwezig. In de Nederlandse wet zijn hier regels voor opgesteld, het burenrecht. Iedereen is verplicht zich hieraan te houden. Houden uw buren zich hier niet aan, dan heeft u een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten zullen in dit artikel uitgewerkt worden.

Beplantingen:

Het kan voorkomen dat uw buren beplantingen op hun erf hebben staan waar u last van heeft. Bijvoorbeeld een boom, die schaduw veroorzaakt in uw tuin of struiken die over de heg heen vallen.

Bomen:

De hoofdregel is dat bomen minimaal twee meter van de erfgrens moeten staan. Een uitzondering hierop is wanneer de boom niet hoger is dan de schutting.

Struik of heg:

Een heg of stuik moet minimaal een halve meter van de erfgrens staan, tenzij de heg of struik niet hoger is dan de schutting. Takken of beplantingen die over de schutting vallen moeten verwijderd worden.

Wij adviseren altijd om eerst goed in overleg te gaan met uw buren. Ook is het mogelijk om met goedkeuring van uw buren af te wijken van deze regels. Daarnaast is het ook mogelijk dat de gemeente goedkeuring geeft om beplantingen binnen de voorgeschreven erfgrens te plaatsen.

Beplantingen en verjaring:

Wanneer een boom of heg er al langer dan 20 jaar staat, is het niet meer mogelijk bezwaar te maken en mogen de buren de boom of heg laten staan. Hoelang een boom er staat kunt u terugvinden het kadasterregister.

Erfgrens:

Is het onduidelijk waar de erfgrens is met uw buren? Dan kunt u in de eigendomsakte kijken of in het kadasterregister via internet. Hierin staat duidelijk aangegeven waar de erfgrens precies is.

Erfgrens bij verjaring:

Ook is het mogelijk om eigenaar te worden van een stuk grond door verjaring. Dit kan op twee manieren. Ten eerste denkt u al 10 jaar eigenaar te zijn van een stuk grond of u gebruik al 20 jaar een stuk grond zonder bezwaar van uw buren.

Wij adviseren altijd om eerst goed in overleg te gaan met uw buren en te proberen eerst samen tot een oplossing te komen.

Geluidsoverlast:

Geluidsoverlast is ontzettend vervelend, het verstoord immers uw woongenot. Wij adviseren wederom om eerst naar uw buren te gaan om aan te geven dat u geluidoverlast ervaart. Wellicht is het mogelijk om samen goede afspraken te maken. Is dit niet mogelijk, dan zijn er een aantal personen of instanties waar u terecht kan. Allereerst heeft elke wijk een wijkagent en sommige wijken ook een toezichthouder of bemiddelaar. Daarnaast is het ook mogelijk een klacht te doen bij de gemeente. De gemeente gaat dan met partijen in gesprek en is het ook mogelijk via de gemeente een mediationtraject te starten.