Welke extra kosten mag een verhuurder bij een huurcontract in rekening brengen?

RedactieAlgemeen

Een geschikte huurwoning vinden is niet altijd even gemakkelijk. De meeste mensen kunnen hun geluk dan ook niet op als ze het huurcontract mogen tekenen. Bij het aangaan van een huurcontract kunnen echter allerlei bijkomende kosten opduiken. Denk hierbij aan een waarborgsom, bemiddelingskosten en sleutelgeld. Maar wat houden deze kosten nu eigenlijk in? En welke kosten zijn nu wel en niet toegestaan?

De waarborgsom

Vaak wordt door de verhuurder bij het aangaan van een huurcontract een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom kan de verhuurder meer zekerheid bieden. Zo kan het feit dat de huurder de waarborgsom kan voldoen, erop wijzen dat de huurder over voldoende financiële middelen beschikt om de huur in het vervolg te kunnen betalen. Daarnaast kan het voor de huurder een stok achter de deur zijn om netjes met de huurwoning om te gaan. Als een huurder namelijk schade aan de woning toebrengt, kan de verhuurder de borg inhouden. Ook betalingsachterstanden kunnen met de borg worden verrekend.

Schade aan de woning wordt vastgesteld tijdens een inspectie, die wordt uitgevoerd op het moment dat het huurcontract wordt beëindigd. Om te voorkomen dat de borg onterecht wordt ingehouden, is het van belang dat er bij oplevering een rapport van de staat van de huurwoning wordt opgemaakt. Mocht het zo zijn dat er geen rapport wordt gemaakt door een woningopzichter bij oplevering, is het verstandig om zelf gedetailleerde foto’s te maken van de woning en die ook te delen met de verhuurder. Slijtage die als normaal gezien kan worden, kan niet van de borg worden ingehouden.

Het vragen van een waarborgsom aan een huurder is wettelijk toegestaan, maar de maximale omvang van de waarborgsom is niet wettelijk geregeld. Als regel geldt dat geen onredelijk hoog bedrag gevraagd mag worden. Het vragen van één- tot tweemaal de maandelijkse huur wordt als norm aangehouden door de rechter. Op basis van de geldende rechtspraak kan echter een waarborgsom van driemaal de huurprijs in sommige gevallen ook nog als redelijk worden gezien.

Als u een onredelijk hoge waarborgsom heeft voldaan, kunt u deze van uw verhuurder terugvorderen. Desnoods kan u het bedrag via de rechter terugvorderen. Het is daarom belangrijk om altijd de waarborgsom via de bank of met een getekende kwitantie te betalen, zodat u kunt bewijzen dat u het bedrag daadwerkelijk hebt betaald. Als u de huur heeft opgezegd en de woning in een goede staat verkeerd (en er geen betalingsachterstanden bestaan), dan krijgt u de waarborgsom gewoon weer terug.

Sleutelgeld

In tegenstelling tot de waarborgsom, is het vragen van sleutelgeld niet wettelijk toegestaan. Van sleutelgeld is sprake als een verhuurder een bepaald bedrag van de huurder vraagt, zonder dat daar een prestatie van de verhuurder tegenover staat. De verhuurder mag dus geen geld vragen voor het enkel overhandigen van de sleutel. Als u toch sleutelgeld heeft voldaan aan een verhuurder, kunt u het sleutelgeld via de kantonrechter terugvorderen.

Bemiddelingskosten

Naast de waarborgsom, worden er vaak bemiddelingskosten door de verhuurder in rekening gebracht. Bemiddelingskosten moet worden betaald als u een bemiddelingsbureau inzet om voor u naar een huurwoning te zoeken. Er bestaat in Nederland een verbod op dubbele bemiddelingskosten. Dit betekent dat een bemiddelingsbureau niet tweemaal bemiddelingskosten voor dezelfde huurwoning mag vragen. Als een bemiddelingsbureau al voor u verhuurder werkt of zowel voor u als voor uw verhuurder, dan hoeft u geen bemiddelingskosten te betalen.

Wees er alert op dat bemiddelingskosten niet altijd letterlijk zo worden genoemd. Bemiddelingskosten worden ook wel aangeduid als makelaarskosten, contractkosten of administratiekosten.  In het geval dat er onterecht van u wordt gevraagd om bemiddelingskosten te voldoen, kunt u deze weigeren te betalen. U stuurt dan een brief naar de tussenpersoon waarin u laat weten dat u de bemiddelingskosten niet gaat betalen. Op de site van ACM ConsuWijzer zijn modelbrieven te vinden die u in dit geval kunt sturen.

Overnamekosten

Daarnaast komt het voor dat de vorige huurder vraagt of je bepaalde zaken zoals vloerbedekking of gordijnen van hem/haar wilt overnemen. De vorige verhuurder mag hiervoor overnamekosten vragen. U bent echter nooit verplicht om deze zaken over te nemen en hiervoor te betalen. Daarnaast mogen in principe slechts overnamekosten worden gerekend voor roerende zaken. Roerende zaken zijn spullen die zonder schade verwijderd kunnen worden en dus niet vastzitten aan de woning. Voor zaken als een bad of een keuken mogen daarom geen overnamekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor dergelijke onroerende zaken zijn namelijk al in de huurprijs inbegrepen.

Mocht u zaken overnemen van de vorige huurder, doet u er goed aan dit vast te leggen in een overnameformulier. In dit formulier kan gespecificeerd worden welke zaken u heeft overgenomen voor welke prijs. Het is van belang dat het formulier de datum en de handtekening van zowel de vorige als de nieuwe huurder bevat.

In het kort

Waar de waarborgsom, bemiddelingskosten en overnamekosten in principe in rekening mogen worden gebracht, is het vragen van sleutelgeld in alle gevallen verboden. Om wat voor extra kosten het ook gaat, zorg er altijd voor dat u een bewijs van afschrijving heeft. Vermeld bij een overboeking altijd duidelijk hoeveel u betaalt en waarvoor. Mocht u onterecht kosten hebben betaald, kunt u met dit bewijs van betaling de kosten terugvorderen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.