Welke mogelijkheden zijn er voor een huurder bij een gebrek aan een huurwoning?

RedactieAlgemeen

 

Als u gebreken heeft aan uw woning, is het verstandig om eerst contact op te zoeken met de verhuurder. Doe dit altijd schriftelijk, zodat u er later op terug kunt komen. De eerste stap is om een ingebrekestelling te sturen naar de verhuurder, inclusief bewijsmateriaal. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief ingebrekestelling gebruiken. Hierin beschrijft u wat uw gebrek is en geeft u de verhuurder een redelijk termijn om het gebrek te herstellen. Als de verhuurder dit niet doet, of niet reageert op uw brief, heeft u andere mogelijkheden om het gebrek te laten herstellen.

Een van de mogelijkheden is om zelf het gebrek te (laten) herstellen, u kunt dit zelf doen of door iemand anders laten doen en vervolgens de kosten verhalen op de verhuurder. Voordat u dit doet, moet u uw verhuurder wel duidelijk op de hoogte stellen van het gebrek en dat u de kosten op de verhuurder zal verhalen, natuurlijk moeten deze kosten wel redelijk zijn. Het is dus verstandig om eerst meerdermalen schriftelijk te laten weten dat u dit gaat doen. U kunt de kosten terugvorderen van uw verhuurder of verrekenen met de huur. Let hier wel mee op, want u loopt het risico dat u door de verhuurder wordt aangesproken op wanprestatie!

U kunt ook uw huur opschorten. Ook hier moet u erop letten dat u de verhuurder goed informeert en alles schriftelijk vastlegt. Het opschorten van uw huur moet ook op een proportionele manier, dus niet het hele huurbedrag niet betalen door een kapotte kraan, dat is niet proportioneel. Onthoud wel: opschorten is echt opschorten! U moet dus het bedrag wat u heeft opgeschort, later weer betalen, als de gebreken zijn hersteld, omdat opschorting alleen wordt gebruikt als een prikkel tot nakoming.

Ook kunt u een klacht indienen bij de huurcommissie, of huurkorting vorderen via de kantonrechter. Onthoud wel dat dit een lang proces kan zijn. U kunt de huurkorting ook vorderen als het gebrek al is hersteld. Dit betekent dus ook dat u huurkorting kunt vorderen in combinatie met het opschorten van uw huur.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090