Wet vaste huurcontracten

RedactieHuur- en woonrecht

In 2016 zijn de tijdelijke huurcontracten geïntroduceerd om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen. Dit maakte het mogelijk voor verhuurders om zelfstandige woonruimten voor een maximaal twee jaar en een onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar te verhuren.

De nieuwe Wet vaste huurcontracten, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, zal hier echter verandering in brengen door in beginsel geen tijdelijke huurcontracten meer toe te staan. Het doel is het terugdringen van tijdelijke huurcontracten en het versterken van de huurdersbescherming.

Vaste huurcontracten worden weer de norm, om de stabiliteit en woonzekerheid van huurders te beschermen. De verhuurder kan deze vaste huurcontracten niet zomaar beëindigen; hier moet een wettelijk vastgelegde grondslag voor zijn.

In enkele specifieke situaties blijven tijdelijke huurcontracten echter wel mogelijk:

 • Opnieuw bewonen: het huurcontract mag van tijdelijke duur zijn wanneer de verhuurder of voorgaande huurder van plan is de woning opnieuw te bewonen.
 • Korte duur verhuur: betreffende een huurcontract wat naar zijn aard van korte duur is.
 • Leegstandsbeheer: verhuur om leegstand van woning te voorkomen of te verminderen.
 • Onzelfstandige woonruimte: tijdelijk verhuur van maximaal 5 jaar voor kamers of andere onzelfstandige woonruimten.
 • Doelgroepcontracten: contracten voor doelgroepen die flexibiliteit nodig hebben

De doelgroepcontracten waarbij wel tijdelijke huurcontracten gebruikt mogen worden zijn:

 • Studenten
 • Gescheiden ouders
 • Wezen en nabestaanden
 • Urgent woningzoekenden
 • Tweedekanscontracten
 • Huurders die werken op de Waddeneilanden
 • Huurders die tijdelijk ergens moeten wonen in verband met dringende werkzaamheden aan hun eigen woning
 • Statushouders die direct uit een COA opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting.

Deze doelgroepcontracten zijn niet altijd beter af met een vast contract; de tijdelijke huurcontracten bieden hier een oplossing als er tijdelijk een woonplek gezocht wordt in een transitieperiode.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of vragen over uw huurcontract? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.