WIA-uitkering

RedactieArbeidsrecht

Op welke WIA-uitkering heb ik recht als ik arbeidsongeschikt ben?

Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

De WIA regelt een uitkering bij:

  • Arbeidsongeschiktheid van minstens 35% maar minder dan 80%. U valt onder de WGA.
  • Arbeidsongeschiktheid van minstens 80% met een redelijke kans op herstel. Uw arbeidsongeschiktheid is tijdelijk. U valt ook onder de WGA.
  • Arbeidsongeschiktheid van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel. U valt onder de IVA.
WGA-uitkering

Bent u 2 jaar of langer ziek en kunt u (in de toekomst) nog werken? Dan krijgt u mogelijk een WGA-uitkering. De WGA is er voor 3 situaties.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Als u recht heeft op WGA, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u:

  • door uw ziekte minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Uw arbeidsongeschiktheid is niet blijvend en volledig;
  • in 26 van de laatste 36 weken voordat u recht kreeg op een WGA-uitkering, gewerkt hebben (referte-eis).

Hoe lang u de uitkering ontvangt, hangt af van hoe lang u heeft gewerkt. U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering.

WGA-loonaanvulling of vervolguitkering

Na de loongerelateerde WGA-uitkering komt u in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. Ook wanneer u geen recht had op de loongerelateerde WGA-uitkering omdat u niet voldeed aan de referte-eis. Als u ten minste 80% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een loonaanvulling. Bent u minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan bepaalt uw inkomen op welke uitkering u recht heeft:

  • U verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een loonaanvullingsuitkering.
  • U verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een vervolguitkering.
IVA-uitkering

Bent u na 2 jaar ziekte volledig (minstens 80%) en blijvend arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering op basis van de WIA. Een IVA-uitkering is bedoeld als inkomensbescherming tot aan uw AOW-leeftijd. Omdat u niet meer kunt werken, hoeft u ook niet te solliciteren.

U kunt eerder voor een IVA-uitkering in aanmerking komen. Namelijk als u al eerder dan na 2 jaar ziekte volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. U kunt dan een aanvraag doen voor een IVA-uitkering, ook al heeft u nog recht op loondoorbetaling.

Aanvragen WIA-uitkering

Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U blijft in principe in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie.
Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan. U kunt recht hebben op een WW-uitkering als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Wetgeving arbeidsongeschiktheid

Het recht op een WIA-uitkering vindt u de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hierin vindt u ook informatie over de uitkering in verband met de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). En de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA).

 

Bron: Rijksoverheid.nl