Zelf uw dienstverband opzeggen, en dan?

RedactieAlgemeen

Voor het zelf opzeggen van uw dienstverband (zelf ontslag nemen) bestaan verschillende redenen, zoals een geschil, een burn-out of een ziekte. U kunt zowel schriftelijk als mondeling zelf ontslag nemen. Om eventuele bewijstechnische redenen wordt aangeraden om het schriftelijk te doen.

Indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, eindigt uw dienstverband gewoonlijk automatisch op het afgesproken moment. U kunt in dit geval alleen eerder opzeggen als schriftelijk is overeengekomen dat dat mag.

Indien u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, kunt u uw dienstverband op elk gewenst moment opzeggen. Wel zijn er een aantal dingen waar u op moet letten.

Zo is het bijvoorbeeld vaak zo dat u geen WW-uitkering kunt krijgen in geval u zelf ontslag heeft genomen en u nog geen nieuwe baan heeft gevonden. U kunt dan dus zonder inkomsten komen te zitten. Indien u ontslag neemt wegens het verhuizen van uw partner of een ziekte, dan kunt u wellicht wel een WW-uitkering krijgen. Het UWV zal dit beoordelen.

Veelal vervalt ook u recht op een transitievergoeding. Dit is namelijk een ontslagvergoeding waar u recht op heeft als u ontslagen wordt of als uw arbeidscontract niet verlengd wordt. Tevens dient u rekening te houden met een opzegtermijn. Doet u dit niet, bent u schadeplichtig. De wettelijke opzegtermijn is één maand, maar in uw arbeidsovereenkomst kan een afwijkende opzegtermijn zijn opgenomen.

Indien u ontslag op staande voet neemt, moet u hiervoor een dringende reden hebben. Deze reden moet rechtvaardigen waarom het niet van u gevergd kan worden om in dienst te blijven. Een voorbeeld van zo’n dringende reden is als uw werkgever u bedreigt. In dit geval behoeft u geen rekening te houden met een opzegtermijn. U kunt bovendien aanspraak maken op verschillende vergoedingen. Zo kunt u bij de kantonrechter om een billijke vergoeding verzoeken en kunt u vragen om een transitievergoeding.

Nu er echter geen bedenktijd is om op uw ontslag terug te komen en er veel op het spel staat, is het belangrijk dat u zich goed inleest of om u bij te laten staan door een rechtshulpverlener.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de rechter uw opzegging ongedaan maken (bijvoorbeeld als u in een hevige emotionele toestand ontslag heeft genomen).

 

quit | Feel free to use this image in whatever way you wish!… | Flickr