Ziek na arbeidsconflict

RedactieArbeidsrecht

Je hebt ruzie met je baas en het ziet er niet naar uit dat het nog goed komt. Je meldt je ziek. Maar heb je dan recht op een uitkering? En kan de baas je dwingen weer aan het werk te gaan? Kortom, wat zijn jouw rechten en plichten en wat kan en moet de baas doen?

Als werkgever en werknemer een conflict hebben, kan een situatie uit de hand lopen. Een verstoorde arbeidsrelatie is ziekmakend en telt alleen verliezers. Maar vanwege een conflict thuisblijven, lost het probleem niet op. Wanneer verhoudingen op scherp staan, frustraties aan beide kanten torenhoog zijn en vertrouwen is verdwenen, is ‘even uitpraten’ vaak niet mogelijk. Meldt de werknemer zich ziek, dan zullen vanaf dat moment de bedrijfsarts en (als de zaak niet wordt opgelost) het UWV en mogelijk uiteindelijk juristen zich ermee bemoeien.

Bedrijfsarts
“Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte”, zegt Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts en projectleider bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. “De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer ziek is. Als dat zo is, heeft hij of zij recht op maximaal 104 weken loondoorbetaling. Werknemer en werkgever moeten zich in die periode wel samen inspannen voor reïntegratie.”

Interventieperiode
Maar wat als de ziekmelding met name om een arbeidsconflict draait? De werknemer heeft dan geen recht op doorbetaling van loon in verband met arbeidsongeschiktheid. Op dat moment past de bedrijfsarts de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten voor bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen toe. Daarbij is hoor en wederhoor belangrijk; voordat een bedrijfsarts een oordeel velt, zal zowel de werknemer als de werkgever uitgebreid gehoord moeten worden. Vaak luidt het advies om een interventieperiode van maximaal twee weken in te lassen, een periode waarin partijen de kans krijgen zelf te werken aan een oplossing van het conflict. Recht op loon en overige arbeidsvoorwaarden blijven die korte tijd behouden, terwijl de werknemer niet aan het werk hoeft.

Onafhankelijk
Door werknemers wordt nog wel eens gevraagd: hoe onafhankelijk is de bedrijfsarts, die door de werkgever wordt ingehuurd en betaald? “Zo zwartwit ligt dat niet”, zegt Marjolein Bastiaanssen. “De bedrijfsarts heeft een wettelijk onafhankelijke positie. Wij behoren zowel de visie van de werkgever als de werknemer te horen. Op basis van het complete verhaal formuleren wij een onderbouwd advies voor beide partijen. Een stappenplan dat leidt tot een oplossing waarmee iedereen vooruit kan. Mediation is daar vaak onderdeel van.”

Mediation
“Eigenlijk is er geen betere oplossing, maar het mediationgesprek moet wel gevoerd worden met een onafhankelijke derde. Een gesprek tussen de twee partijen met bijvoorbeeld een P&O-medewerker of een advocaat wordt door de rechter niet als mediation gezien”, zegt mr. Sylvia Gerdes van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht “Gemiddeld hoeft mediation niet eindeloos te duren, vaak bieden enkele gesprekken al voldoende basis om vooruit te kunnen of om definitief afscheid van elkaar te nemen.”

Spelregels
Werkgever en werknemer zijn verplicht mee te werken aan de oplossing van een conflict. Loonbetaling zomaar stopzetten, kan niet. Gerdes: “Er zijn strikte spelregels. Is de werknemer het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij niet ziek is, dan kan hij een deskundigen-oordeel aanvragen. Recht op loon vervalt als niet wordt meegewerkt aan mediation of niet wordt voldaan aan de reïntegratieverplichting. Omgekeerd gelden eveneens strikte regels. Spant de werkgever zich op dezelfde punten te weinig in om het conflict op te lossen, dan kan niet worden overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als het ondanks de inzet van beide partijen niet lukt de kwestie op te lossen, kan worden gestreefd naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst.”

 

Bron: http://www.bndestem.nl