Ziek tijdens uw vakantie?

RedactieArbeidsrecht

Wordt u als werknemer ziek tijdens uw vakantie dan is dat natuurlijk heel vervelend. Het beste is om u gelijk ziek te melden bij uw werkgever. Daarna is het van belang dat de werknemer bereikbaar blijft voor de werkgever. Geef als werknemer het huis/vakantieadres door en laat weten dat u bereikbaar bent. Wanneer u tijdens uw vakantie weer beter bent, meldt dit dan gelijk aan de werkgever.

Bent u in het buitenland op vakantie en wordt u ziek dan is het van belang om de bewijzen van een arts te bewaren. Denk hierbij aan de documentatie van een diagnose, voorgeschreven medicatie of een advies van de verwachte ziekteduur. Dit is van belang vanwege het feit dat een bedrijfsarts geen controle kan uitvoeren wanneer u ziek wordt in het buitenland.

De werkgever mag dus geen vakantiedagen inhouden over de dagen dat de werknemer ziek is. Het is belangrijk dat u als werknemer na de vakantie controleert of het aantal juiste vakantiedagen zijn ingehouden.

In sommige gevallen mag een werkgever wel vakantiedagen inhouden als een werknemer tijdens een vakantie ziek wordt. Als er hierover afspraken zijn gemaakt in de cao, het contract of in het verzuimprotocol van het bedrijfsreglement. Het kan ook zijn dat er extra schriftelijk is vastgelegd dat de werkgever vakantiedagen mag inhouden als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. De werkgever kan dan de vakantiedagen afschrijven van de bovenwettelijke vakantiedagen van de werknemer. Tevens kan de werknemer zelf toestemming geven om de ziektedagen af te trekken van de vakantiedagen.

Wanneer er van tevoren geen afspraken zijn gemaakt tussen de werkgever en werknemer dan kan de werkgever op het moment van ziekmelding tijdens de vakantie met de werknemer afspreken dat hij ondanks ziekte toch zijn vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hier niet mee akkoord gaat en de ziekte tijdens zijn vakantie blijft voortduren dan zijn het ziektedagen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.