Medehuurderschap

RedactieHuur- en woonrecht

 

Veel mensen denken dat ze huurrechten krijgen wanneer ze twee jaar bij iemand op een woning staan ingeschreven. Dit is echter niet zo. U krijgt pas huurrechten als u medehuurder bent.

U kunt op twee manieren medehuurder worden:

 1. Door te trouwen met de huurder of door een geregistreerd partnerschap met de huurder (ook wel wettelijke medehuurderschap).
 2. Door de verhuurder het huurcontract van de huurder aan te laten vullen. Hier moet de huurder het uiteraard mee eens zijn (ook wel contractueel medehuurderschap).

Als u de verhuurder heeft verzocht om het huurcontract aan te vullen en de huurder het hier mee eens is, dan heeft de verhuurder drie maanden de tijd om op uw verzoek in te gaan. Doet de verhuurder dit niet, dan kunt u een procedure bij de kantonrechter starten. De kantonrechter kan dan de verhuurder bevelen om het huurcontract aan te passen.

Om een procedure bij de kantonrechter te kunnen starten, dient u wel aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

 1. U voert samen twee jaar of langer een duurzame gemeenschappelijke huishouding in de betreffende woning. Hiermee wordt bedoeld dat u ten minste twee jaar, samen met de huurder, in de woning woont.
  • Deze voorwaarde geldt in beginsel niet voor ouders en kinderen.
 2. De ander kan de huur eventueel alleen betalen.
 3. U mag niet de bedoeling hebben om, terwijl u zelf de woning niet meer wilt huren, een ander gemakkelijk aan een huurovereenkomst te helpen.

Met betrekking tot contractueel medehuurderschap kunnen onder andere de volgende conclusies getrokken worden:

 • De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de huurschulden.
 • De medehuurder wordt, indien de huurovereenkomst door de huurder of verhuurder wordt beëindigd, van rechtswege huurder.
 • De verhuurder moet op het moment dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen, de huur tegenover zowel de huurder als de medehuurder opzeggen.
 • In geval de huurder overlijdt, zet de medehuurder de huurovereenkomst voort.

 

Heeft u nog meer vragen over medehuur of heeft u andere juridische vragen, neemt u dan gerust contact met ons op: 010-4130090.