Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) heet een ‘toevoeging’. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand
U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U mag niet te veel verdienen.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
  • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

De inkomensgrenzen en tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand
Uw advocaat of mediator stelt samen met u een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hij dient uw aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de raad van de Belastingdienst.

Eigen bijdrage rechtsbijstand
U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld).

U krijgt een korting van € 52 op uw eigen bijdrage als u eerst het Jurisch Loket bezoekt. Dit doet u voordat u een advocaat of mediator inschakelt. Het Juridisch Loket is gratis. Bij het Juridisch Loket krijgt u een document met een analyse van uw probleem en een advies voor de oplossing. Met dit document krijgt u de korting op de eigen bijdrage.

Griffierechten en proceskosten niet vergoed
Rechtsbijstand dekt alleen de kosten voor een advocaat of mediator. Griffierechten vallen hier niet onder. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.