Mijn huurbaas verhoogt mijn huur door de stijgende energieprijzen, mag dit?

RedactieBlog, Huur- en woonrecht, Uw recht

  De huurprijzen zijn de laatste tijd ontzettend gestegen. Dit kan oplopen tot honderden euro’s. U doet waarschijnlijk niet snel de verwarming aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden. We horen de laatste tijd vaak dat een huurbaas de maandelijkse huurprijs verhoogt. Maar is het wel toegestaan om de huurprijs te verhogen op grond van de stijgende energieprijzen? … Read More

Echtscheiding: een stappenplan

RedactieAlgemeen, Personen-, familie- en erfrecht

Een scheiding is, zoals iedereen weet, nooit fijn. Het is een ingewikkeld proces, waarbij met veel dingen rekening moet worden gehouden. Zo moet een advocaat worden ingeschakeld, en bestaan twee mogelijke manieren van echtscheiding: een echtscheiding met mediation, en een eenzijdige echtscheiding. Daarnaast maakt het voor de procedurestappen uit of u kinderen heeft of niet. In dit artikel zal allereerst … Read More

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank?

RedactieVeelgestelde vragen

Een dagvaarding is een gedingstuk van de eiser aan de gedaagde, waarin de gedaagde wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen. Maar hoe verloopt zo’n dagvaardingsprocedure precies? Hieronder vind je de stappen van een dagvaardingsprocedure. Stap 1:                 Het betekenen van de dagvaarding Een dagvaarding mag alleen bezorgd worden door een gerechtsdeurwaarder. Betekenen … Read More

Moet ik een schadevergoeding melden als ik een bijstandsuitkering heb?

RedactieSociaal Recht

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente op de hoogte houden van feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het recht op bijstand. De gemeente heeft het recht om op ieder moment te toetsen of iemand nog recht heeft op bijstand. Als u een schadevergoeding ontvangt, dient u uw gemeente daarvan op … Read More

Niet eens met een besluit van de overheid, wat nu?

RedactieRechtshulp

Elke burger krijgt te maken krijgen met besluiten van overheidsinstellingen (bestuursorganen). Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een besluit op een aanvraag van een vergunning, uitkering of toeslag, maar ook om besluiten over belastingen. Wanneer u het niet eens bent met een bestuurlijk besluit, is het in sommige gevallen mogelijk om tegen het besluit bezwaar of administratief beroep aan te … Read More

Is mijn mondelinge afspraak geldig?

RedactieConsumentenrecht, Uw recht

Het komt ontzettend veel voor. U spreekt persoonlijk aan de telefoon iets met iemand af en vervolgens wordt de afspraak niet nagekomen. Dit kan ontzettend vervelend zijn, vooral wanneer er zwaarwegende belangen aan verbonden zitten. Omdat de afspraken niet op papier staan is het lastig te bewijzen en laten mensen het er dan ook vaak bij zitten. Maar is een … Read More

Drie opties bij het krijgen van een erfenis

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een erfenis kan als erfgenaam plots en onverwacht op uw pad komen. Hier kan veel onduidelijkheid mee gepaard gaan. Bij het kiezen wat te doen met een erfenis, bestaan drie opties. De erfenis kan zuiver worden aanvaard, beneficiair worden aanvaard, of worden verworpen. De consequenties van deze opties zijn voor veel mensen onduidelijk. In dit artikel zal bij elke optie … Read More

Bewijslast, bewijs het maar

RedactieVeelgestelde vragen

Mocht u een keer het programma van mr. Visser gekeken hebben over de burenruzies, heeft u vast wel gezien dat vaak uitspraken van de partijen niet bewezen worden verklaren. De partijen leveren weinig of geen bewijs en beweren hier hele verhalen omheen dat de wederpartij bepaalde handelingen zou hebben verricht. Onze rechtspraak verreist bewijzen om feiten voor waar te nemen, … Read More

Wat gebeurt er met uw erfenis als u geen testament heeft?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een testament (ook wel wilsbeschikking genoemd) is een document waarin u kunt vastleggen wat er gebeurt met uw nalatenschap. Als u geen testament heeft, dan geldt het wettelijk erfrecht. Het erfrecht regelt dan wie uw erfgenamen zijn. Hiervoor is in de wet een volgorde opgenomen. Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament hebt? Het wettelijk erfrecht bepaalt dus wie … Read More

Wanneer heb ik recht op energietoeslag en hoe vraag ik dit aan?

RedactieSociaal Recht, Uw recht

De energieprijzen zijn de laatste tijd erg gestegen. Dit is ontzettend vervelend, vooral wanneer uw energiecontract net is beëindigd. In sommige huishoudens lopen de prijzen wel op tot 600 euro per maand. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om gezinnen te helpen die dit wellicht goed kunnen gebruiken. Maar heeft iedereen hier recht op en hoe vraagt u de energietoeslag aan? … Read More