Is mijn werkgever aansprakelijk voor op de werkvloer opgelopen schade?

RedactieArbeidsrecht

Werknemers kunnen tijdens de uitvoering van hun beroep verschillende soorten schade oplopen. Daarbij kan gedacht worden aan een arbeidsongeval dat ontstaan is door het werken met machines, maar ook aan beroepsziektes, zoals een burn-out of het oplopen van lichamelijke klachten. In dit artikel wordt ingegaan op de werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht van de werkgever Uit de wet blijkt dat de werkgever zich … Read More

Opzegging abonnement & stilzwijgende verlenging

RedactieConsumentenrecht

Wanneer kunt u uw abonnement op internet, tv of telefoon opzeggen? En wat gebeurt er als de afgesproken duur van het abonnement verloopt? Hieronder zal er een overzicht gegeven worden van de punten waarop gelet moet worden bij het opzeggen van een telefoon-, tv- en internetabonnement. Voor de toepassing van regels over opzeggen van abonnementen op internet, tv en telefoon … Read More

Wet vaste huurcontracten

RedactieHuur- en woonrecht

In 2016 zijn de tijdelijke huurcontracten geïntroduceerd om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen. Dit maakte het mogelijk voor verhuurders om zelfstandige woonruimten voor een maximaal twee jaar en een onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar te verhuren. De nieuwe Wet vaste huurcontracten, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, zal hier echter verandering in brengen … Read More

Het scheidingsproces

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Scheiden is een emotioneel uitdagend en complex proces dat veel aspecten van uw leven kan beïnvloeden. Of het nu gaat om het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, het is belangrijk om het scheidingsproces zorgvuldig te overwegen en te begrijpen. In dit artikel zullen de stappen van het scheidingsproces besproken worden. Emotionele overwegingen: Het besluit om te scheiden … Read More

Heb ik recht op een toevoeging?

RedactieAlgemeen

Iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Wanneer u weinig inkomen heeft, is het handig om na te gaan of u recht heeft op een toevoeging. De toevoeging wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Met de toevoeging wordt bedoeld dat de overheid een deel van uw rechtsbijstand bekostigt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de advocaat, maar ook … Read More

Gevolgen voor een werknemer bij een reorganisatie

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Een aankondiging van een reorganisatie zorgt vaak voor veel onrust en onzekerheid op de werkvloer. Bij een reorganisatie worden grote veranderingen binnen het bedrijf doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in financiële nood is of omdat het gaat verhuizen. In dit artikel bespreken wij enkele gevolgen van een reorganisatie en de bijbehorende rechten voor de werknemer. Informatie en overleg Werkgevers zijn … Read More

Aanbod en aanvaarding op Marktplaats: sprake van een bindende koopovereenkomst?

RedactieContractenrecht

Dit artikel begint met een uitleg van de algemene regels met betrekking tot aanbod en aanvaarding in het contractenrecht. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de vraag in hoeverre deze principes van toepassing zijn op transacties die plaatsvinden op Marktplaats. Aanbod en aanvaarding: algemeen In het contractenrecht gelden specifieke regels voor aanbod en aanvaarding. Volgens deze regels is sprake van een … Read More

Kan de verhuurder de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen verhogen?

RedactieHuur- en woonrecht

Wat gebeurt er als de servicekosten onverwacht stijgen? Dit artikel richt zich op de rechten die u heeft als huurder wanneer u wordt geconfronteerd met een verhoging van de servicekosten en welke acties u kunt ondernemen. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die nog op de kale huur van de woning komen en kunnen bestaan uit de kosten voor de huismeester, schoonmaak … Read More

Hoe verloopt een re-integratietraject na langdurige ziekte?

RedactieArbeidsrecht

Als u langdurig ziek bent geweest en u weer terug aan het werk wil, krijgt u te maken met het zogeheten re-integratietraject. Het is voor u en voor uw werkgever erg vervelend als u langdurig ziek bent, omdat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moeten worden. Het is daarom belangrijk dat er een plan wordt gemaakt om u zo snel mogelijk weer … Read More